Nádúr i Rang 2

September 26, 2018

Bhí an-spraoi ag Rang 2 ag foghlaim faoin nádúr lenár gcuairteoir Geoff Hunt. Tháinig sé chun na scoile chun ceachtanna deasa a dhéanamh linn agus d'fhoghlaíomar an-chuid faoi bhláthanna agus féileacháin. 

D'fhoghlaíomar faoi chodanna an bhláth agus d'fhéachamar ar cham an ime faoin micreascóp. Chonaiceamar an neachtar agus an pailin go rí-soiléir. Ansin d'fhoghlaíomar faoi chodanna an féileacháin agus d'fhéachamar ar fhéileacháin faoin micreascóp chomh maith. Bhíomar in ann na súile agus adharcáin a fhéiceáil chomh maith le píosaí beaga pailin a bhí bailithe ar an gcorp. 

Bhí sé comh suimiúil agus táimid an-bhuíoch de Geoff as teacht isteach chun a eolas a roinnt linn. Eispéireas speisialta a bhí ann. Ár mbuíochas leis an Múinteoir Muireann as ucht an cuairt a eagrú dúinn.

 

Rang a 2 had great fun learning about nature from Geoff Hunt who visited us today. He did a fabulous lesson with the children about buttercups and butterflies. We learned about the parts of the flower and looked at the buttercup under a microscope. We could see the nectar and pollen so clearly! We also learned about the parts of the butterfly and looked at an Orange-Tipped Butterfly under the microscope. We could see the huge compound eyes, antennae and pollen that had been deposited on his body from the flowers he had been visiting!

It was so interesting and we are very grateful to Geoff for coming to visit and sharing his knowledge with us. It was a special experience. Also, our thanks to Múinteoir Muireann for organising the visit for us.

October 20, 2017

Welcome to our Class Blog

2017/2018

Rang 2

October 20, 2017

Fáilte go Rang 2

Bíonn spórt is spraoi anseo i gcónaí :)