Dán Gaeilge

March 3, 2019

Beidh Rang VI ag déanamh staidéar ar an dán seo an seachtain seo. 

Dhá véarsa ar fad atá sa dán. Díríonn an file ar shaol an oileáin; “I measc mo dhaoine /ar oileán mara” sa chéad véarsa. 

Sa dara véarsa, léiríonn an file míshocracht agus uaigneas na cathrach ; “faoiseamh a gheobhadsa… / ó uaigneas dhuairc /  ó chaint ghontach.” 

Feicimid na mothúcháin uaigneas, brón, gruaim, imní, míshocracht, dóchas agus maoithneachas sa dán. Ina theannta sin, feicimid na téamaí grá áite, moladh (praise), cáineadh (condemnation), duine brónach, duine uaigneach, duine maoithneach, saol na tuaithe, saol na cathrach sa dán.

Faoiseamh a Gheobhadsa’

Le: Máirtín Ó Direáin

Faoiseamh a gheobhadsa Seal beag gairid
I measc mo dhaoine Ar oileán mara,
Ag siúl cois cladaigh Maidin is tráthnóna
Ó Luan go Satharn Thiar ag baile.

Faoiseamh a gheobhadsa Seal beag gairid
I measc mo dhaoine
Ó chrá chroí,
Ó bhuairt aigne,
Ó uaigneas dhuairc,
Ó chaint ghontach Thiar ag baile.

Turgnamh Eolaíocht

February 7, 2019

Turgnamh Rang VI

Cad a tharlaíonn do bhlaosc uibhe má bhaintear an cailciam aisti?        

                           

Dán Gaeilge

January 29, 2019

CILL AODÁIN

 

Anois teacht an earraigh beidh an lá ag dul chun síneadh,

’S tar éis na Féile Bríde ardóidh mé mo sheol,

Ó chuir mé i mo cheann é ní stopfaidh mé choíche

Go seasfaidh mé síos i lár Chontae Mhaigh Eo.

 

I gClár Chlainne Mhuiris bhéas mé an chéad oíche

’S i mBalla taobh thíos de thosós mé ag ól;

Go Coillte Mach rachad go ndéanfad cuairt mhíosa ann

I bhfogas dhá mhíle do Bhéal an Áth’ Mhóir.

 

Ó fágaim le huacht é go n-éiríonn mo chroíse

Mar éiríos an ghaoth nó mar scaipeas an ceo,

Nuair smaoiním ar Chearra nó ar Ghaileang taobh thíos de,

Ar Sceathach a’ Mhile nó ar phlánaí Mhaigh Eo.

 

Cill Aodáin an baile a bhfásann gach ní ann,

Tá sméara ’s sú chraobh ann is meas ar gach sórt,

’S dá mbeinnse im’ sheasamh i gceartlár mo dhaoine

D’imeodh an aois díom is bheinn arís óg.

 

Antaine Rafterí

 

A Poison Tree

January 16, 2019

A Poison Tree

BY WILLIAM BLAKE

I was angry with my friend; 

I told my wrath, my wrath did end. 

I was angry with my foe: 

I told it not, my wrath did grow. 

 

And I waterd it in fears, 

Night & morning with my tears: 

And I sunned it with smiles, 

And with soft deceitful wiles. 

 

And it grew both day and night. 

Till it bore an apple bright. 

And my foe beheld it shine, 

And he knew that it was mine. 

 

And into my garden stole, 

When the night had veild the pole; 

In the morning glad I see; 

My foe outstretched beneath the tree.

 

Turns chuig an Chora

December 18, 2018

Turas chuig an Chora.

December 17, 2018

 

 

Eolaiocht - ag foghlaim faoi chnámharlach

February 8, 2018

Rang a 5 agus 6 ag scátáil - Luimneach ar leac oighear

January 10, 2018

Lá na Matamaitice i Rang a 6

October 26, 2017

Lá na Matamaitice  - Dylan Ó Meachair agus Julianne Ní Fhiaich Ní Dhufaigh ag obair lena chéile 

Turgnuimh Eolaíochta

October 26, 2017

Bhí turgnuimh eolaíochta den scoth ar siúl againn inniu buíochas le Conor Ó Gabháin agus Eoghan Mac Mathúna. 

October 20, 2017

Welcome to our Class Blog

2017/2018