Chun liosta billí dod pháiste/ pháistí a fháil, cuir do sheoladh ríomhphoist isteach agus brú ar 'seol'. Nuair atá sé sin déanta agat, dein seic ar an seoladh ríomhphoist chun an nasc a fheiscint.

Tóg nóta- Tá do sheoladh ríomhphost ag teastáil ón scoil.

To receive a link to a list of payment requests for your child from your school, please enter your email address and click send. Once you have pressed send please check the email account entered for your payment link.

Please note your school must have your email address on file.

Email address: